62-700 Turek, Kolska Szosa 3/19, Kaczki Średnie 67/8. 62-700 Turek
501 - 553 - 115, 603- 625 - 006
Tłumaczenia Dokumentów

Zakres oferowanych tłumaczeń:

Tłumaczenia zwykłe - dotyczą tekstów nie wymagających osobistego poświadczenia dokonanego przez tłumacza w formie pieczęci. Nie oznacza to jednak, że ich warstwa merytoryczna jest mniej rzetelna. Tłumaczenia zwykłe nie są jednak tak pożądane w obrocie urzędowym. W ramach tłumaczeń zwykłych wykonuje się wszelkiego rodzaju korespondencję handlową, teksty literackie, instrukcje obsługi, umowy itp.

Tłumaczenia przysięgłe - są opatrywane  pieczęcią zawierającą imię i nazwisko tłumacza przysięgłego. Na tłumaczeniach takich, wymienia się pozycję, pod którą tłumaczenie przysięgłe lub odpis tłumaczenia są odnotowane w repertorium oraz informacja czy przekład sporządzono z oryginału, kopii czy też z odpisu. Tłumaczenia przysięgłe obejmują tłumaczenia pisemne specjalistycznych tekstów, takich jak dokumenty samochodowe, teksty ekonomiczne, medyczne, prawnicze, informatyczne,  z zakresu reklamy i marketingu, artykuły prasowe, korespondencja handlowa, teksty literackie, świadectwa, certyfikaty, dokumenty, strony internetowe i inne. wykonujemy również tłumaczenia na usługi organów państwowych (Urząd Celny, Urząd Skarbowy, Starostwo Powiatowe, Policja , Sąd, Prokuratura itp.)
Specjalizujemy się w tłumaczeniach przysięgłych i zwykłych dokumentów we wszystkich językach.

Rodzaje tłumaczonych dokumentów

Dokumenty, których tłumaczenia są niezbędne do rejestracji pojazdu zakupionego na terenie Unii Europejskiej lub w krajach poza unijnych:

  • umowy kupna - sprzedaży
  • faktury zakupu
  • dowody rejestracyjne
  • karty pojazdu
  • potwierdzenia wyrejestrowania
  • zaświadczenia określające datę ważności badań technicznych

Ponadto zajmujemy się tłumaczeniami innych dokumentów, nie związanych z problematyką samochodową jak, np. akty urodzenia, akty ślubu, poświadczenia zameldowania, rozliczenia podatkowe, dokumenty założycielskie firmy, umowy o pracę, zaświadczenia lekarskie.

Zamów tłumaczenie

Wypełniając poniższy formularz w celu przyspieszenia procedury tłumaczenia dokumentów

Copyright © 2013 -2017

Realizacja T.M